จดโดเมนกับที่ไหนดี

ควรเลือกการเลือกผู้ให้บริการจดโดเมนเนม / (Domain Name Registrar) รายใด

คุณจะได้ทราบถึง วิธีการจดโดเมนเนม การเลือกผู้ให้บริการจดโดเมนเนม (Domain Name Registrar) และการรักษาความปลอดภัยของจดโดเมนเนม ตลอดจนข้อความพิจารณาถึงสิทธิประโยชน์ ฟีเจอร์จดโดเมนเนม หรือบริการที่ผู้ให้บริการจดโดเมนเนม มอบให้กับคุณค่ะ

หากคุณกำลังค้นหาชื่อโดเมนเนม และเริ่มต้นจดทะเบียนโดเมนเนม ซึ่งการจดโดเมนเนม นับเป็นส่วนสำคัญอย่างมากบนโลกออนไลน์ขององค์กรของคุณ

การจดโดเมนเนม นับเป็นส่วนสำคัญอย่างมาก บนโลกออนไลน์ขององค์กรของคุณ และอาจนับว่าโดเมนเนมเป็นสินทรัพย์ของบริษัท

ซึ่งคุณสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.skyfast.co.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ ที่จัดทำโดยโซลูชั่นเครือข่ายที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Registrars ต่างๆ ,การค้นหาชื่อโดเมนเนม ( Search Whois) และคำถามคำตอบเกี่ยวกับโดเมน

แนะนำประเภทโดเมนเนม

Top level domains – ชื่อโดเมนทั่วไปส่วนขยาย : TLDs – Common Domain Name Extensions

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับ โดเมนเนม หรือ ชื่อโดเมน ซึ่งก็คือ ชื่อเว็บไซต์ “ ซึ่งมีการเก็บข้อมูลของเว็บไซต์เราไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งอยู่บนอินเทอร์เน็ต

ชื่อโดเมนนี้จะมีการกำหนด DNS (Domain name server)

โดย DNS จะใช้ระบบ ชื่อโดเมน และโดเมนย่อย หรือ subdomain ด้วยการ่คั่นด้วยจุุุด (‘.’) เพื่อจัดระเบียบของโดเมนเนม

ตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ ecomsiam.com มีการใช้ sub domain name ในการตั้งชื่อ โดยใช้ชื่อ โดเมนเนม.skyfast.com

มีชื่อโดเมนเนมคือ "skyfast" และมีโดเมนเนมย่อยคือ ” โดเมนเนม.skyfasthost.com ” นั่นเอง

การจดโดเมนเนมระดับบนสุด (TLDs : Top-level domain) คืออะไร

โดเมนเนมระดับบนสุด หรือ Domain Names and Top-level Domains คือ โดเมนเนมที่อยู่ระดับบนสุด ในระบบชื่อโดเมนเนม ตามลำดับชั้นของอินเทอร์เน็ต

กล่าวคือ TLDs คือส่วนขยายของโดเมนเนมระดับบนสุด ซึ่งต่อไปนี้เราจะเรียกว่า “TLDs”

ตัวอย่างเช่น โดเมนเนม ecomsiam.com เป็นโดเมนระดับบนสุดของ .com

โดยทั่วไป เราอาจจำแนกประเภทของโดเมน ได้ตามส่วนขยายหรือนามสกุลของโดเมนเนมได้ดังนี้

(1) โดเมนระดับบนสุดตามหมวด (gTLD) :

คือส่วนขยายของโดเมนระดับบนสุด ซึ่งใช้กับโดเมนเนมทั่วไป

ใช้ตามประเภทขององค์กร (อย่างน้อยในทางทฤษฎี) (เช่น .com สำหรับองค์กรทางธุรกิจ) มีตัวอักษรอย่างน้อย 3 ตัว สามารถใช้ได้ทั่วโลก แต่ด้วยเหตุผลทางประวัติศาสตร์ gov และ mil ใช้ได้เฉพาะกับหน่วยงานด้านการปกครองและการทหารของสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ

ส่วนขยายของโดเมนระดับบนสุด ซึ่งใช้กับโดเมนเนมทั่วไป

โดเมนเนมระดับบนสุด ที่มีการใช้มาตั้งแต่แรกเริ่ม (TLDs) คือ

.net .org .edu .gov .int .mil

และต่อมามีการเพิ่ม TLDs ของโดเมนเนมใหม่ เพื่อให้แยกประเภทของการใช้งานโดเมนเนม ได้หลากหลายยิ่งขึ้น

และได้นำมาใช้งานบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งแม้ว่าโดเมนนี้จะไม่ได้เป็นที่นิยมมาก นักเมื่อเทียบกับแบบ TLDs เดิมตามที่กล่าวข้างต้น

นามสกุลใหม่ของโดเมนเนม ที่มีการเพิ่มเข้ามาคือ

.biz .info .jobs .mobi .name .tel

 .com (“ดอทคอม”) เป็นนามสกุลของโดเมนเนม ที่มีความนิยมใช้มากที่สุด

(2) โดเมนระดับบนสุด ตามรหัสประเทศ (ccTLD) :

นอกจากโดเมนเนม TLDs แบบโดเมนทั่วไป ตามที่ได้กล่าวตามข้างต้น ยังมีการขยายเป็น โดเมนเนมสำหรับแต่ละประเทศ เพื่อช่วยจัดระเบียบเว็บไซต์ภายในแต่ละประเทศ

โดยนามสกุลหรือส่วนขยายของโดเมนเนมเหล่านี้ จะมีการตั้งชื่อแยกตามตามมาตรฐาน ตามรหัสประเทศเป็นตัวอักษร 2 ตัวเป็นตัวแทนประเทศ

ตัวอย่างของ TLDs โดเมนตามรหัสประเทศมีดังนี้ค่ะ

.th สำหรับประเทศไทย (Thailand)

.jp สำหรับประเทศญี่ปุ่น (Japan)

.au สำหรับประเทศออสเตรเลีย (Australia)

.ca สำหรับประเทศแคนาดา (Canada)

.cn สำหรับประเทศจีน (China)

และอื่นๆ เช่น .de (germany) .kr (korea) .fr (France) .in (India) .jp (Japan) เป็นต้น

ในปัจจุบัน มีบริการรับจดโดเมนเนม .th โดเมนเนม .th เป็นโดเมนเนมที่จด สำหรับประเทศไทย

โดยมีหน่วยงานคือ Thnic เป็นผู้ดูแลการจดทะเบียนโดเมน .th ทั้งหมด

โดยมีรายละเอียด และเงื่อนไขของ การจดโดเมนเนม .th ดังนี้ค่ะ

คลิ๊กที่แต่ละประเภทโดเมนเนมด้านล่าง เพื่อเรียกดูรายละเอียดค่ะ

แนะนำการจดโดเมนเนม และเอกสารประกอบการจดโดเมนเนม .CO.TH

แนะนำการจดโดเมนเนม - เอกสารประกอบการจดโดเมนเนม CO.TH

การจดโดเมน .CO.TH หรือ .ธุรกิจ.ไทย

โดเมนเนม .co.th สำหรับองค์กรธุรกิจในประเทศไทย สำหรับบุคคลผู้ประกอบธุรกิจ ได้แก่

 1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 2. บุคคลที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
 3. รัฐวิสาหกิจ
 4. บุคคลที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง พาณิชย์
 5. นิติบุคคลหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ สามารถแต่งตั้งตัวแทนผู้รับ มอบอำนาจให้ถือครองชื่อโดเมนโดยตัวแทนต้องเป็นบุคคลตามข้อ (1) หรือ (2)

เอกสารจดโดเมน .CO.TH หรือ .ธุรกิจ.ไทย

การจดทะเบียนโดเมนเนม .co.th สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ

(1) จดทะเบียนโดเมนเนมโดยใช้ชื่อโดเมนเนมจากชื่อขององค์กรธุรกิจ

ชื่อโดเมนเนมจะต้องสอดคล้อง, เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมากจากชื่อองค์กรของท่านได้ และ หนึ่งองค์กรสามารถจดทะเบียนโดเมนเนม ได้มากกว่า 1 ชื่อ

องค์กรที่จดทะเบียนในประเทศไทย ใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง (ใช้เอกสารเพียงหนึ่งอย่าง)

 1. หนังสือรับรองนิติบุคคล (บริษัท)
 2. เอกสาร ทค.0401 หรือ พค.0401 (ทะเบียนการค้า)
 3. หรือ เอกสาร ภ.พ.20 (ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 4. ภ.พ.01 (ใบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องได้รับการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่)
 5. ใบ ภ.พ.09 (ใบคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 6. หนังสือบริคณห์สนธิ (ต้องได้รับการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่)
 7. หนังสือรับรองที่รับรองโดยนิติบุคคลต่างประเทศ
 8. *** คุณสามารถแจ้งเลขทะเบียนพาณิชย์ของบริษัท แทนการใช้เอกสารได้

องค์กรต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย

 1. หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ (ทั้งต้นฉบับ และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 2. หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
 3. หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ
 4. รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน
 5. รับรองการอนุญาตใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ yourdomain.co.th

ไฟล์ตัวอย่างเอกสารจดโดเมน .co.th

 เอกสาร ภ.พ.20 (ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) (pdf)

 หนังสือรับรองนิติบุคคล (pdf)

 เอกสาร ทค.0401 หรือ พค.0401 (ทะเบียนการค้า)(pdf)

 ใบ ภ.พ.01 (ใบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องได้รับการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่) (pdf)

 ใบ ภ.พ.09 (ใบคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) (pdf)

 ใบ ภ.พ.09 (ใบคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) (pdf)

 ใบ ภ.พ.09 (ใบคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) (pdf)

 หนังสือบริคณห์สนธิ (ต้องได้รับการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่) (pdf)

 หนังสือรับรองที่รับรองโดยนิติบุคคลต่างประเทศ (pdf)


ตัวอย่างเอกสารจดโดเมน .co.th หรือ .ธุรกิจ.ไทย

(2) จดทะเบียนโดเมนเนมโดยใช้ชื่อโดเมนเนม จากเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ

– ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการทุกตัวอักษร

– องค์กรที่มีเครื่องหมายการค้ามากกว่า 1 ตัว สามารถจดชื่อโดเมนเนม .co.th ได้ตามจำนวนเครื่องหมายการค้านั้น

เอกสารที่ใช้ จดโดเมน ด้วยเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนในประเทศไทย

 1. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 2. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายร่วม
 3. หรือ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน เครื่องหมายบริการ ที่ถูกจดทะเบียนและประกาศรับรองโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย
 4. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง, หนังสือรับรองโดยผู้ถือครองเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ

เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัท ในประเทศไทย

 1. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ (ทั้งต้นฉบับ และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 2. หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
 3. รับรองการอนุญาตใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ XXX.CO.TH

หมายเหตุ : คุณสามารถจัดส่งเอกสาร หลังจากกรอกลงทะเบียนจดโดเมนเนมและส่งแบบฟอร์มจดทะเบียนโดเมนเนม เรียบร้อยแล้วค่ะ

ไฟล์ตัวอย่างเอกสารจดโดเมน .co.th

 หนังสือสำคัญ แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (pdf)

 หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ (pdf)

 หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง (pdf)

 หนังสือรับรองโดยผู้ถือครองเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ (pdf)


เอกสารประกอบการจดโดเมนเนม .co.th

แนะนำการจดโดเมนเนม และเอกสารประกอบการจดโดเมนเนม .AC.TH

แนะนำการจดโดเมนเนม - เอกสารประกอบการจดโดเมนเนม ac.TH

การจดโดเมน .ac.th หรือ .ศึกษา.ไทย

โดเมนเนม .ac.th สำหรับสถานศึกษา (ในประเทศไทย) ที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานที่มีสถานะเทียบเท่า

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม .AC.TH มีดังนี้ค่ะ

 1. ประกาศจัดตั้งสถานศึกษา หรือ ใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา

กรณีเอกสาร จัดตั้งสถานศึกษาของรัฐสูญหาย

หรือกรณีทางโรงเรียน ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้ ให้ทางโรงเรียนออกเอกสารอื่น ดังนี้

สามารถใช้หนังสือที่ออกโดย ผู้อำนวยการ หรือผู้มีอำนาจลงนามของสถานศึกษา (พร้อมทั้งประทับตรา และเซนต์รับรอง โดยผู้อำนวยการโรงเรียน) เพื่อแจ้งขอจดทะเบียนชื่อโดเมน ซึ่งหนังสือต้องมีใจความสำคัญ ดังนี้

(1) ชื่อโดเมน
(2) ชื่อสถานศึกษา
(3) ชื่อหน่วยงานต้นสังกัด
(4) ที่ตั้งของสถานศึกษา

หมายเหตุ :

– คุณสามารถจัดส่งเอกสารหลังจากกรอกลงทะเบียนจดโดเมนเนมและส่งแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วค่ะ

– พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าบริการ มาที่ support@skyfast.host หรือ Line id : @Skyfast หรือ ติดต่อเรา โดยคลิกที่นี่ค่ะ

ตัวอย่างเอกสาร :

ตัวอย่างเอกสาร (ตัวอย่างหนังสือรับรอง การจดโดเมนเนม .ac.th) ตัวอย่างเอกสาร หนังสือรับรองการจดโดเมน .ac.th

ตัวอย่างเอกสาร (ตัวอย่างหนังสือรับรอง การจดโดเมนเนม .ac.th) สำเนาหนังสือจัดตั้งสถานศึกษา (pdf)

ตัวอย่างเอกสาร (ตัวอย่างหนังสือรับรอง การจดโดเมนเนม .ac.th) หนังสือรับรองขอจดทะเบียนชื่อโดเมน (pdf)

เอกสารประกอบการจดโดเมนเนม .ac.th

แนะนำการจดโดเมนเนม และเอกสารประกอบการจดโดเมนเนม .IN.TH

แนะนำการจดโดเมนเนม - เอกสารประกอบการจดโดเมนเนม ac.TH

การจดโดเมน .in.th หรือ .ไทย

โดเมนเนม .in.th สำหรับองค์กรทุกประเภทตามกฎหมายไทย หรือบุคคลสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่มี ใบอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย ในส่วนบุคคลธรรมดาที่หย่อนความสามารถ เช่น ผู้เยาว์จะต้องได้รับความยินยอม จากผู้แทนที่มีอำนาจตามกฎหมาย

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม .IN.TH มีดังนี้ค่ะ

ตัวอย่างเอกสารประกอบการจดโดเมน .IN.TH หรือ .ไทย (ใช้เอกสารเพียง 1 อย่าง)

กรณีที่ 1. สำหรับองค์กร

 • ใช้หนังสือแจ้งขอจดทะเบียนชื่อโดเมน ลงนามโดยผู้บริหารองค์กร
 • ใช้เอกสารหนังสือรับรองบริษัท
 • ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • หรือ ใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า)
 • หรือ หนังสือรับรององค์กร/club/group

 หนังสือแจ้งขอจดทะเบียนชื่อโดเมน ลงนามโดยผู้บริหารองค์กร (pdf)


กรณีที่ 2. จดทะเบียนโดเมนเนมในนามบุคคล

ใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง (สำเนา)

 • บัตรประชาชน
 • บัตรประจำตัวข้าราชการ
 • ใบอนุญาตขับรถ
 • หนังสือเดินทาง
 • ใบอนุญาตทำงาน (work permit)

หมายเหตุ :

– คุณสามารถจัดส่งเอกสาร หลังจากกรอกลงทะเบียนจดโดเมนเนมและส่งแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วค่ะ

– พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าบริการ

 บัตรประชาชน (pdf)

 บัตรประจำตัวข้าราชการ (pdf)

 บัตรประจำตัวข้าราชการ (pdf)

 ใบอนุญาตขับรถ (pdf)

 หนังสือเดินทาง (pdf)

 ใบอนุญาตทำงาน (work permit) (pdf)

เอกสารประกอบการจดโดเมนเนม .in.th

แนะนำการจดโดเมนเนม และเอกสารประกอบการจดโดเมนเนม .OR.TH

แนะนำการจดโดเมนเนม - เอกสารประกอบการจดโดเมนเนม or.TH

การจดโดเมน .or.th หรือ .องค์กร.ไทย

โดเมนเนม .or.th สำหรับองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น สมาคม มูลนิธิสภาวิชาชีพ ศาสนสถาน องค์การมหาชน องค์กรอิสระ สหกรณ์ พรรคการเมือง สถานฑูต หอการค้า ชมรม โครงการเพื่อสังคม หรือ องค์กร ระหว่างประเทศที่มีสาขา หรือตัวแทนในประเทศไทย เป็นต้น

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม .OR.TH มีดังนี้ค่ะ

ตัวอย่างเอกสารจดโดเมน .OR.TH หรือ .องค์กร.ไทย (ใช้เอกสารเพียง 1 อย่าง)

ใช้เอกสาร ใบอนุญาตหอการค้า ใบอนุญาตสมาคมการค้า ใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมหรือองค์กร

กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้

โปรดแสดงหนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง

 ใบอนุญาตหอการค้า (pdf)

 หนังสือแจ้งขอจดทะเบียนชื่อโดเมน ลงนามโดยผู้บริหารองค์กร (pdf)

หมายเหตุ :

– คุณสามารถจัดส่งเอกสาร หลังจากกรอกลงทะเบียนจดโดเมนเนมและส่งแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วค่ะ

– พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าบริการ

 ใบอนุญาตสมาคมการค้า (pdf)

 ใบอนุญาตทำงาน (work permit) (pdf)

 ใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมหรือองค์กร (pdf)

เอกสารประกอบการจดโดเมนเนม .or.th

แนะนำการจดโดเมนเนม .ไทย

การจดโดเมน .ไทย

การจดโดเมน .ไทยมีวิธีการจดทะเบียนโดเมนดังนี้

กรณีที่ 1) มีโดเมนภาษาอังกฤษภายใต้ .th อยู่แล้ว

คุณสามารถจดโดเมนภาษาไทย .ไทย ได้
โดยโดเมน .ไทย ที่ท่านจะจดเพิ่มนั้น จะต้องมีชื่อโดเมนที่สอดคล้องกับ ชื่อโดเมน .th ที่ท่านถือครองอยู่

แจ้งจดโดเมน .ไทย ฟอร์มออนไลน์ได้ที่นี่ค่ะ


กรณีที่ 2) จดโดเมนใหม่ โดยจดโดเมนภาษาอังกฤษ .th พร้อมกับจดโดเมน .ไทย

คุณสามารถจดโดเมน .ไทย ได้
โดยโดเมน .ไทย ที่ท่านจะจดเพิ่มนั้น จะต้องมีชื่อโดเมนที่สอดคล้องกับ ชื่อโดเมน .th ที่ท่านจะจดทะเบียน

บริษัทเป็น “ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ” ของ THNIC (Thnic Authorized reseller)

โดเมนเนม.ecomsiam.com -ตัวแทนจดโดเมนเนม .th จาก THNIC รับจดโดเมน .ไทย โดยจดโดเมนภาษาอังกฤษภายใต้ .th ไปพร้อมกับจดโดเมน .ไทย ฟรี จดโดเมน .ไทย

บริการรับจดโดเมน . TH ในไทย ในชื่อโดเมนเนม .co.th, .ac.th .in.th และ .or.th กับ “THNIC ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการ จดโดเมนเนม .th ในประเทศไทย”

จดโดเมน .co.th/.ac.th/.in.th/.or.th ราคา 800 บ./ปี

จดโดเมน .th คลิ๊กที่นี่ค่ะ จดโดเมนเนม .ไทยรับจดโดเมน .TH + ฟรีจดโดเมน .ไทย เป็นภาษาไทย

 จดโดเมน .co.th สำหรับองค์กรธุรกิจ + ฟรี จดโดเมน .ธุรกิจ.ไทย เป็นภาษาไทย

 จดโดเมน .in.th สำหรับองค์กรธุรกิจ และบุคคลทั่วไป + ฟรี จดโดเมน .ไทย เป็นภาษาไทย

 จดโดเมน .ac.th สำหรับสถานศึกษา + ฟรี จดโดเมน .ศึกษา.ไทย เป็นภาษาไทย

 จดโดเมน .or.th สำหรับองค์กร + ฟรี จดโดเมน .องค์กร.ไทย เป็นภาษาไทย

มีอัตราค่าจดโดเมน 800 บาท/ปี และ 1,500 บาท/2 ปี ค่ะ

Whois ตรวจสอบโดเมนได้ที่นี่ค่ะ เอกสารประกอบการจดโดเมนเนม .th


เริ่มต้นจดทะเบียนโดเมนเนม

(1) เลือกชื่อโดเมนที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ

ในการเลือกชื่อโดเมนคุณสามารถตรวจสอบโดเมนได้จาก WHOIS domain จากผู้ให้บริการจดโดเมน ซึ่งมักจะแสดงช่องในหน้าแรกของเว็บไซต์ ของผู้ให้บริการโดเมน หากโดเมนเนมนั้นว่าง คุณสามารถดำเนินการจดโดเมนได้ทันทีค่ะ

Whois ตรวจสอบโดเมนได้ที่นี่ค่ะ

หลักการเลือกใช้ชื่อโดเมน

หลักการเลือกใช้ชื่อโดเมนเนม มีหลักเกณฑ์ดังนี้ :

(1) คุณควรใช้คำหลัก หรือคำค้น (keyword)

ชื่อโดเมนเนมที่จดทะเบียน ควรเป็นชื่อที่จดจำได้ง่าย โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายหรือผู้เยี่ยมชม และโดเมนเนม จะต้องสะกดอย่างถูกต้อง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากชื่อโดเมนมีคำหลักหรือ Keyword ที่ต้องการให้ค้นพบใน search engine จะดีมาก

(2) ประเภทโดเมน นามสกุล หรือส่วนขยายของโดเมน (Domain extension)

ในปัจจุบันมีการใช้ตัวเลือกส่วนขยายของโดเมน (Domain extension) หลากหลาย เช่น .com .net .org .info .biz แต่ที่นิยม น่าเชื่อถือ มีความคุ้นเคย ในกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ต และเหมาะสำหรับธุรกิจมากที่สุดคือ การจดโดเมน .com

สำหรับโดเมนเนม .net และ.org จัดได้ว่าเป็นนามสกุลที่มีความนิยมรองลงมา และโดเมนเนม .info และ .biz มีการนำมาใช้ด้วยแต่ได้รับความนิยมน้อยกว่า


ข้อมูลที่ใช้ในการจดทะเบียนโดเมนเนม

Domain Name Registration

เมื่อคุณทราบหรือเลือกชื่อโดเมนเนมของคุณได้แล้ว ก็ถึงเวลาจดทะเบียนโดเมน โดยเลือกจดโดเมนกับผู้ให้บริการโดเมนที่มีความน่าเชื่อถือ และราคาค่าจดทะเบียนโดเมนที่เหมาะสม

ในการจดโดเมน ข้อมูลที่คุณจะต้องกรอกและนำไปใช้ในการจดทะเบียนมีดังนี้:

Registrant (เจ้าของโดเมนเนม):

ชื่อของ บริษัท หรือบุคคลที่เป็นเจ้าของโดเมน (นี้ควรจะเป็นคุณ – ไม่ควรอนุญาตให้เว็บมาสเตอร์ของคุณในการซื้อ และเป็นเจ้าของโดเมนของคุณ)


Administrative Contact (ผู้ติดต่อหรือผู้ดูแลโดเมน):

บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการโดเมนเนม

Technical Contact (ผู้ติดต่อด้านเทคนิค):

บุคคลที่ได้รับมอบหมายในการจัดการ กับรายละเอียดทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับชื่อโดเมน โดยทั่วไปจะใส่ข้อมูลผู้ให้บริการจดโดเมนเนม

อีเมล์ที่ใช้ในการติดต่อของ Registrant (เจ้าของโดเมนเนม) และ Administrative Contact (ผู้ติดต่อหรือผู้ดูแลโดเมน) มีความสำคัญอย่างยิ่ง
เนื่องจากเป็นอีเมล์ที่ใช้ยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมน และการติดต่อใดๆ เช่น ขอรหัสผ่านใหม่,การปลดล๊อกโดเมน,แจ้งย้ายโดเมน,ขอ Auth Code รวมถึงการรับอีเมล์แจ้งต่ออายุโดเมน เป็นต้น


จะใช้บริการจดโดเมน กับผู้ให้บริการรายไหนดี

สิ่งสำคัญในการเลือก จดโดเมนเนม กับผู้ให้บริการจดโดเมนมีหลักการพิจารณาผู้ให้บริการโดเมน คือ

(1) บริษัท หรือตัวแทนการจดทะเบียนที่ผ่านการรับรองจาก ICANN-ACCREDITED REGISTRAR

ในปัจจุบัน ผู้จดทะเบียนโดเมนเนม มักจะมีเสนอและฟีเจอร์ต่างๆ ให้กับลูกค้า หลากหลายการใช้งาน แต่นอกเหนือจากราคาโดเมนเนมแล้ว ฟีเจอร์ เช่น การบริการหลังการขาย และการแจ้งเตือนโดเมนเนมที่หมดอายุ และการป้องกันโดเมนถูกขโมย ถูกย้ายโดเมน ก็เป็นเกณฑ์ที่สำคัญอย่างหนึ่ง ในการเลือกผู้ให้บริการจดทะเบียนโดเมนเนม

ผู้บริการจดทะเบียนโดเมนเนม คือบริษัทที่ช่วยให้บุคคล และองค์กรธุรกิจ จดทะเบียนโดเมนเนมได้ โดยหน่วยงาน (ICANN) ได้อนุญาตให้ บริษัท หลายร้อยแห่งทำหน้าที่เป็นผู้รับจดทะเบียนชื่อโดเมน

โดยแต่ละแห่งมีรูปแบบการกำหนดราคาชุดคุณลักษณะ และโปรโตคอลความปลอดภัยที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง มาดูประเด็นสำคัญในการเลือกผู้รับจดทะเบียนกัน


(2) ความสามารถในการควบคุม จัดการโดเมนเนมแบบเต็มรูปแบบ

โดยควรจะมีหน้าจอสำหรับติดต่อกับผู้ใช้ได้สะดวก และผู้ดูแลหรือเจ้าของโดเมนเนม สามารถเข้าแก้ไข หรือจัดการข้อมูลของโดเมนเนมได้ด้วยตนเอง

ที่โดเมนเนม.ecomsiam.com ลูกค้าที่จดโดเมนเนม .com .net .biz .org .info กับเรา จะได้รับมี รหัสผู้ใช้และ รหัสผ่านเข้าจัดการโดเมนเนม

การเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อมูลโดเมนที่ท่านจดทะเบียน

หากคุณต้องการแก้ไขรายละเอียดของ”โดเมน” เช่น สถานที่ติดต่อ หรือ อีเมล์ ของผู้ดูแลโดเมน (Technical contact / Administrative contact) หรือแก้ไข DNS โดยระบบจัดการโดเมน (manage domain)

ซึ่งเป็นการแก้ไขข้อมูลโดเมนเนม โดยตรงกับ “ฐานข้อมูลของ Registrar”

โดยใชรหัสผ่านผู้ใช้งาน (user /password) ที่ โดเมนเนม.skyfast.com แจ้งให้กับท่านผ่านทางอีเมล์ เมื่อท่านได้จดโดเมน

โดยการแก้ไขข้อมูลโดเมนดังกล่าว จะใช้เวลาอย่างเร็วประมาณ 4 ชั่วโมง หรืออย่างช้าประมาณ 15-24 ชม. จึงจะเป็นที่รู้จักทั่วไปในอินเตอร์เน็ต

หากคุณไม่ทราบผู้ให้บริการจดโดเมนเนมหรือ registrar ที่คุณได้จดโดเมนเนม หรือต้องการทราบข้อมูลรายละเอียดของข้อมูลโดเมน เพิ่มเติม

คุณสามารถตรวจสอบหรือเช็คโดเมนได้โดย คลิ๊กที่นี่ี่ค่ะ

การป้องกันโดเมนถูกขโมย ป้องกันถูกย้ายโดเมน

การแก้ไขโดเมน ที่จดทะเบียนโดเมนเนมกับ Registrar (คลิ๊ก)


(3) ฟีเจอร์ของโดเมนเต็มครบตามความต้องการ

โดยทั่วไปฟีเจอร์ของโดเมนเนม ควรประกอบด้วยบริการดังนี้ค่ะ

Email Forwarding

email forwarding คือ การบริการ การส่งต่ออีเมล ซึ่งจะส่งข้อความอีเมลนี้ ไปยังอีก email address อื่น ที่คุณกำหนดไว้ เช่น คุณกำหนดชื่ออีเมล์ โดเมนเนมของคุณ เช่น email@mydomain.com และเมื่อมีการรับอีเมล์นี้ จะกำหนดให้อีเมล์ email@mydomain.com ส่งต่ออีเมล์ (forward email) ไปที่อีเมล์อื่น

โดยจะไม่มีกล่องจดหมายเข้า สำหรับที่อยู่อีเมลที่ใช้สำหรับส่งต่อ (ตัวอย่าง email@mydomain.com ไม่มีการจัดเก็บอีเมล์ไว้) เนื่องจาก เป็นการส่งต่ออีเมล์ ไปยังที่อยู่อีเมลอื่นที่คุณระบุไว้

DNS Control

DNS Control คือ ระบบจัดการ DNS (domain name server) ของโดเมนเนม ผ่านคอนโทรลพาเนล และใช้ DNS-DIY กำหนด DNS ของโดเเมนเนม รวมถึงการกำหนด MX Record และ CNAMES Record

Protect Your Privacy

Protect Your Privacy เป็นฟีเจอร์หนึ่งที่ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และองค์กร ด้วยWHOIS ของโดเมนเนมของคุณ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มใด ๆ !

Protect Your Privacy ช่วยปกป้องคุณให้ห่างจากสแปมเมล์, ฟิชชิ่งเและการตลาดทางโทรศัพท์ หรือจากแฮกเกอร์

 Protect Your Privacy ! เป็นบริการสำหรับ โดเมนเนม .com .net .org .info .biz
ไม่รวมถึง โดเมนเนม .th

ฟีเจอร์ของโดเมนเนม .com .net .org .info .biz

URL Forwarding

URL Forwarding หรือ URL redirection ซึ่งเป็นการส่ง URL ให้คุณสามารถเปลี่ยนเส้นทางหรือ ‘ชี้โดเมนเนม ของคุณไปยังตำแหน่งอื่น

คอนโทรลพาเนล จัดการโดเมนเนม

พร้อมรหัสผ่าน เข้าจัดการโดเมน เช่น การเปลี่ยนข้อมูลเจ้าของโดเมนเนม, อีเมล์ที่ใช้ในการติดต่อ ตลอดจนการจัดการ DNS

Email Forwarding

Email Forward : บริการ email forward ในชื่อโดเมนเนมของคุณ เช่น email@mydomain.com

DNS Control

ระบบจัดการ DNS ของโดเมนเนมผ่านคอนโทรลพาเนล และใช้ DNS-DIY กำหนด DNS ของโดเเมนเนม รวมถึงการกำหนด MX Record และ CNAMES Record

PROTECT YOUR PRIVACY

ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และองค์กร ด้วยWHOIS ของโดเมนเนมของคุณ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มใด ๆ !

ช่วยปกป้องคุณให้ห่างจากสแปมเมล์, ฟิชชิ่งเและการตลาดทางโทรศัพท์

หมายเหตุ: Protect Your Privacy เป็นบริการสำหรับ โดเมนเนม .com .net .org .info .biz
ไม่รวมถึง โดเมนเนม .th

CUSTOMER SUPPORT

เจ้าหน้าที่ริการลูกค้า ยินดีให้คำปรึกษา และดูแลตอบปัญหาการใช้งาน หากคุณมีข้อสงสัย สามารถติดต่อเราอีเมล์ support@skyfast.host หรือ Line id : @Skyfast ค่ะ


(4) การบริการลูกค้าที่มีความน่าเชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ

Customer service : การบริการลูกค้า

งานบริการลูกค้าสำหรับผู้ให้บริการโดเมนเนม จัดว่าเป็นส่วนที่ยากที่จะประเมินออกมาได้

โดยคุณสามารถโทรติดต่อสอบถามไปที่บริษัท หรือพิจารณาจากผู้ใช้บริการ ซึ่งถ้าเป็นลูกค้าองค์กรเป็นส่วนใหญ่ ความน่าเชื่อถือของ ผู้ให้บริการจดโดเมนเนม ตลอดจนระยะเวลา และประสบการณ์ในการเปิดให้บริการในธุรกิจโดเมนเนม

โดยพิจารณา ในด้านการตอบปัญหาทางอีเมล์ การสื่อสารกับลูกค้า ช่องทางต่างๆ เช่น Live Chat เป็นต้น

หากคุณมีข้อสงสัย สามารติดต่อกับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า หรือ customer support ของ ecomsiam web hosting ได้ที่ support@skyfast.host ค่ะ หรือ Line id : @Skyfast ค่ะ

กินอาหารตามกรุ๊ปเลือด มีประโยชน์ไหม

กลับมาเขียนเรื่องอาหารการกินกันอีกครั้ง เรื่องอาหารการกินนี่เป็นเรื่องที่เขียนได้ไม่รู้จบ เพราะมันเป็นสิ่งที่เราเองก็ทำอยู่ทุกวัน เข้าใจการกินดี แต่ครั้งนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกินอาหารตามกรุ๊ปเลือด ว่าจะมีประโยชน์และสามารถนำไปใช้งานได้จริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงวิมานวาดฝันเท่านั้น จริงๆแล้วเรื่องการการกินอาหารตามกรุ๊ปเลือดของตัวเอง นักเขียนเองก็พอจะเคยเห็นผ่านๆตาอยู่บ้าง แต่เราก็คิดว่ามันคงไม่ได้ใช้ประโยชน์จริงๆหรอกรู้ไปก็เท่านั้น แต่พอได้เข้ามาหาข้อมูลเพื่อมาเขียนบทความ ก็รู้เลยว่า ถ้าเราตั้งใจเร็วกว่านี้ชีวิตคงจะดีกว่านี้ไปแล้วละ

ทำไมถึงว่าเช่นนั้น ก็เพราะว่าถึงเราจะไม่ได้ใช้อย่างจริงจังในชีวิตประจำวัน แต่ถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับการกินตามกรุ๊ปเลือด เราก็สามารถที่นำไปใช้ได้จริงๆในชีวิตประจำวันของเรา และมันก็จะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดี ดูแลสุขภาพง่ายกว่านี้อย่างแน่นอน เพราะการที่กรุ๊ปเลือดของคนเราแต่ละคนไม่เหมือนกัน สารที่อยู่ในร่างกายก็จะไม่เหมือนกันไปด้วย โดยทั่วไปจะมีกรุ๊ปเลือดหลักที่เรารู้จักกันจะมีอยู่ 4 กรุ๊ปด้วยกัน นั่นก็คือกรุ๊ปเลือด A B O และ AB มันก็จะง่ายหน่อยหากคนที่กรุ๊ปเลือดเดียวกัน แต่งงานกันเอง จะได้ไม่ต้องสั่งอาหารหลายอย่าง ฮ่าๆ อันนี้ขำๆนะครับ แต่หากไม่ใช่แบบนั้น เราก็ยังสามารถประยุกต์ให้การกินของเราให้มีคุณภาพได้ หากเรารู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่าดีแล้ว

เราจะยกตัวอย่างง่ายๆเพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่าทำไม่การกินตามกรุ๊ปเลือดถึงสามารถช่วยให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น ทำให้เราดูแลสุขภาพง่ายขึ้น เช่น คนที่มีกรุ๊ปเลือด A จะเป็นกลุ่มที่ต้องกินมังสวิรัติเป็นหลัก เพราะในกระเพราะของคนกลุ่มนี้จะมีกรดน้อยกว่าทุกกรุ๊ป ทำให้ระบบย่อยนั้นทำงานช้าหรือน้อยกว่ากรุ๊ปเลือดอื่นๆ หรือถ้าหากไม่อยากกันมังสวิรัติ ก็กินอาหารที่มันย่อยง่ายพวกเนื้อปลา เนื้อไก่ หรือถ้าอยากกินอาหารที่ย่อยยากก็ควรเคี้ยวให้ละเอียด กินใจเย็นๆ อย่างนี้เป็นต้น นี่แหละคือข้อดีของการกินอาหารเมื่อเรารู้ว่ากรุ๊ปเลือดของเรานั้นมีจุดเด่นจุดด้อยตรงไหม ก็จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อสุขภาพหรือชีวิตของเราได้

แต่ถ้าหากเราไม่มีความรู้เรื่องนี้การกินอาการของเราก็ไม่ถูกจำกัด กินทุกอย่างที่ขวางหน้า ซึ่งอาจจะนำมาซึ่งผลเสียต่างๆมากมายที่ตามมา เช่นการเกิดโรค ร่างกายขาดสมดุล อาจจะทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายขึ้น อาจจะต้องลำบากถึงขั้นต้องไปทำประกันสุขภาพ หรือบางคนเล่นใหญ่หรืออันไว้เพราะรู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงเรื่องโรคมะเร็งก็อาจจะต้องทำประกันมะเร็งเอาไว้เลยก็เป็นได้

ฉะนั้นการที่เราจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการกินอาหารตามกรุ๊ปเลือดเอาไว้ประดับสมองนั้นก็ไม่ได้ถือว่ามีความลำบากยากเย็นอะไรมากมาย เหมือนดังสุภาษิตที่ว่า รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม มันเป็นแบบนี้นี่เอง อย่าได้พลาดเหมือนผู้เขียนเพราะจะทำให้เสียใจทีหลังได้

หนังสือค้ำประกันคืออะไร

หนังสือค้ำประกันคือ หนังสือที่ทางธนาคารออกให้เพื่อรับประกันว่าร้านค้าจะจ่ายค่าแรงให้ลูกค้า โดยคุ้มครองทั้ง 2 ฝ่ายและธนาคารจะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา เรียกได้เป็นเพิ่มความมั่นใจให้แก่กันและกัน ทั้งผ่านร้านค้าหรือผู้จ้างกับลูกค้าหรือผู้ประกอบการ ฉะนั้นการทำหนังสือค้ำประกันนั้น ก็เหมือนการขอสินเชื่อธนาคารอีกอย่างหนึ่ง คือธนาคารต้องไม่มีความเสี่ยง อันนี้ทุกคนคงเข้าใจ ฉะนั้นไม่มีทางใดเลยที่ธนาคารจะมาค้ำประกันให้ใครก็ได้ที่ไม่รู้จัก ยิ่งเป็นการทำธุรกิจขนาดนี้ รับรองเลยว่า การขอสินเชื่อหรือการขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันนั้นไม่ใช่เรื่อง่ายๆอย่างแน่นอน

แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกเหมือนกัน เพราะถ้าหากจะทำหนังสือค้ำประกันกับทางธนาคารนั้นลูกค้าก็คงต้องศึกษาข้อมูล ข้อจำกัดหรือเงื่อนไขต่างๆเอาไว้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว แน่นอนว่า คงไม่มีใครที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไปขอธนาคารออกหนังสือค้ำประกันให้ทั้งๆที่ตัวเองไม่มีทรัพย์สินใดๆเลย ไม่มีเครดิตใดๆเลย ฉะนั้นการจะไปทำหนังสือค้ำประกันนั้นจะต้องศึกษาเงื่อไขต่างๆของธนาคารให้เข้าใจเสียก่อน หรือวิธีที่ง่ายที่สุดคือเข้าไปสอบถามที่ธนาคารโดยตรงเลยถึงจะได้ข้อมูลแม่นยำและสามารถออกหนังสือค้ำประกันได้อย่างแน่นอน

หนังสือค้ำประกันมีประโยชน์อย่างไร

จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้นผู้อ่านก็น่าจะพอเข้าใจแล้วว่า หนังสือค้ำประกันมีประโยชน์อย่างไร เราจะมาอธิบายให้เข้าใจกันแบบชัดๆอีกครั้งถึงประโยชน์ของหนังสือค้ำประกันว่ามันมีอะไรบ้าง เริ่มต้นด้วย เป็นการยืนยันว่าฝ่ายร้านค้าหรือนายจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างอย่างแน่นอน หรือร้านค้า นายจ้าง ก็ได้รับการยืนยันว่าลูกค้าหรือลูกค้า จะทำงานที่จ้างให้สำเร็จตามที่ตกลงไว้อย่างแน่นอนเพราะทั้งสองฝ่ายมีธนาคารเป็นเสมือนคนกลาง หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาธนาคารจะเป็นคนรับผิดชอบและติดตามกับฝ่ายที่ผิดสัญญา ถึงตรงนี้ก็คงเข้าใจมากขึ้นแล้วใช่ไหมว่า การจะขอออกหนังสือค้ำประกันจากธนาคารนั้น ธนาคารต้องไม่มีความเสี่ยง จำคำนี้ไว้แล้วเราจะเข้าใจว่าต้องทำยังไง การมีหนังสือค้ำประกันก็เสมือนว่าเป็นการเพิ่มเครดิตให้ตัวเอง โดยมีธนาคารเป็นตัวประกันอะไรประมาณนั้นก็ว่าได้ เวลาไปประมูลงานถ้าเรามีหนังสือค้ำประกันไป เราก็ย่อมมีเครดิตอย่างแน่นอน ไปประมูลงานที่ไหนก็ย่อมมีโอกาสสูงตามไปด้วย อย่างนี้เป็นต้น

สำหรับประโยชน์อื่นๆของหนังสือค้ำประกันก็มีเช่น หนังสือค้ำประกันมีหลายประเภททำให้สามารถนำไปใช้หรือครอบคลุมธุรกิจเกือบทุกประเภท สะดวกสบายในการนำติดตัว ไม่มีความเสี่ยง เพราะคงไม่มีใครนำเงินสดหลายล้านติดตัวอย่างแน่นอน แต่ถ้ามีหนังสือค้ำประกัน ปัญหาเรื่องการพกเงินสดก็หมดไป นอกจากเงินสดแล้ว หนังสือค้ำประกันยังสามารถนำทรัพย์สินอื่น หลักทรัพย์อื่นยื่นประกอบเพื่อให้ธนาคารพิจารณาได้ เรียกได้ว่า หนังคือค้ำประกันนั้นสามารถใช้แทนหลักทรัพย์ที่เรามีได้

กล่าวโดยสรุปการที่เราจะเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับตัวเราเอง การทำหนังสือค้ำประกันจึงถือว่าเป็นการเพิ่มเครดิตให้กับตัวเองเป็นอย่างมาก โอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็ใกล้เขามาอีกก้าวหนึ่งอย่างแน่นอน

แม่บ้านยุคใหม่ซื้อของออนไลน์ง่ายกว่าเยอะ

ปัจจุบันการซื้อของออนไลน์นั้นถือได้ว่าเข้ามามีบทบาทในชีวิตมนุษย์เราอย่างมากถึงมากที่สุด แม้แต่ของใช้ในครัวเรือนอย่างเช่น น้ำยาปรับผ้านุ่น ยาสีฟันคอลเกต สเปรย์ฉีดผม อย่างนี้เป็นต้นก็สามารถหาซื้อออนไลน์ได้และมีให้เลือกเยอะด้วย เพราะปัจจุบันผู้ให้บริการด้านนี้ก็เยอะมาก ทั้งบริษัทที่เปิดมาเพื่อซื้อขายของออนไลน์โดยเฉพาะ ผู้คนทั่วไปที่อยากมีรายได้เสริม และยิ่งปัจจุบันการทำเว็บไซต์ หรือสื่อที่จะซื้อขายออนไลน์นั้นมีให้เลือกใช้ เลือกสร้างมากมาย และใช้งานง่ายแสนง่ายยกตัวอย่างเช่น เว็บขายของสำเร็จรูป คลิ๊กไม่กี่ทีก็สามารถมีเว็บไซต์ขายของแบบสวยๆได้แล้ว ในประเทศไทยของเราก็มีให้บริการมากมายหลายเจ้าอยู่เช่นกัน หรือจะเป็นสื่อสังคมออนไลน์ ที่สามารถไลฟ์สดขายของออนไลน์ได้ทันที ไม่ต้องยุ่งยากทำเว็บเอง

ปัจจุบันมีบริษัทใหญ่ๆดังๆมาทำธุรกิจเกี่ยวกับซื้อขายออนไลน์ ขายยันสากกะเบือยังเรือรบ ทำให้ทุกคนในปัจจุบันนี้สามารถจับจ่ายใช้สอยกันได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้หญิง แม่บ้านที่ชอบจะช็อปปิงบ่อยๆ นั้นโดนใจพวกเธออย่างมาก สะดวกสบาย ไม่ต้องเสี่ยงออกนอกบ้านก็สามารถช็อปปิงได้

ดังนั้นเมื่อการช็อปออนไลน์เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ต่างๆจากเดิมที่รอให้คนไปเดินจับจ่ายใช้สอย ปัจจุบันจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดเช่นกัน นั่นก็คือการทำเว็บของห้างร้านขึ้นมาเพื่อจะได้ขายออนไลน์ได้ด้วย แต่อันที่จริงแล้ว เว็บไซต์ของห้างร้านต่างๆนั้นก็มีให้บริการเปิดใหซื้อขายออนไลน์อยู่แล้วในอดีตแต่ด้วยความที่ยังไม่เป็นที่นิยม ผู้คนจึงยังไม่ค่อยได้ใช้บริการจึงเหมือนว่าพึ่งมีให้บริการทางเว็บไซต์เมื่อไม่นานมานี้นั่นเอง

ที่สำคัญปัจจุบันการขายของออนไลน์รวมถึงซื้อของออนไลน์นั้น สามารถทำได้ง่ายกว่าเมื่อก่อนมากเพราะมีแพลตฟอร์มให้ใช้ฟรีๆ อย่างเฟสบุ๊ค ติ๊กต๊อก หรือสื่อโซเชียลอื่นๆที่มีผุดขึ้นอย่างกับดอกเห็ด ล้วนแต่ให้บริการฟรีเกือบทั้งสิ้น ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมการซื้อขายออนไลน์ในปัจจุบันถึงพีคถึงขีดสุด และการขายของออนไลน์บนสื่อโซเชียวนี่แหละที่สร้างเศรษฐีมากมากมายในปัจจุบัน

เมื่อการเข้าถึงสินค้าเกิดขึ้นได้ง่าย จึงมีการจับจ่ายใช้สอยทางออนไลน์กันมากขึ้น และยิ่งมาเจอกับยุคที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ด้วยแล้วละก็ แทบจะไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนเลย เพราะทุกอย่างสามารถสั่งออนไลน์ได้หมด ไม่เพียงเฉพาะสินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือนเท่านั้น แม้แต่อาหารการกินทุกวันนี้ก็มีบริการส่งถึงหน้าบ้านอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นยุคของการออนไลน์อย่างแท้จริง

กล่าวโดยสรุป ปัจจุบันการซื้อขายออนไลน์นั้นถือได้ว่ามาถึงจุดที่สูงที่สุดแล้วก็ว่าได้ ไม่ว่าจะอะไรปัจจุบันก็มีการซื้อขายออนไลน์กันทั้งนั้น ยกตัวอย่างเช่น ต้นกล้วย พันธุ์กล้าไม้ หรือแม้แต่ต้นไม้ขนาใหญ่ก็ยังสามารถซื้อขายออนไลน์กันได้ในปัจจุบัน เรียกได้ว่าทุกอย่างจริง ฉะนั้นหากใคร ร้านไหน หรือห้างสรรพสินค้าไหนที่ไม่มีการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยก็คงอยู่รอดได้ยากในยุคปัจจุบัน เพราะนอกจากจะสั่งซื้อ ขายออนไลน์กันแล้ว ยังมีบริการส่งทันทีเมื่อในเขตพื้อที่ที่ใกล้เคียงกันอีกด้วย