อาหาร สุขภาพ » โลกเปลี่ยนไป ผกถุงอุ่นใจกว่าเยอะ

โลกเปลี่ยนไป ผกถุงอุ่นใจกว่าเยอะ

22 กรกฎาคม 2022
189   0

เชื่อว่าหลายๆคนโดยเฉพาะคนที่มีอายุเกิน 40 ปี(นับจากวันที่เขียนบทความนี้) น่าจะยังมีความรู้สึกหรือค่านิยมทางเพศแบบเดิมๆ กล่าวคือ เขาเหล่านั้นยังคงมองว่าวัฒนธรรมของไทยสมัยเก่ายังคงมีความสำคัญต่อคนไทย เด็กไทย วัฒนธรรมประมาณว่า ผู้ชายกับผู้หญิงนั้นกว่าจะคบกันเป็นแฟนได้ต้องจีบกันอยู่นาน ผู้หญิงต้องถือตัวไม่ให้ท่าผู้ชาย ไม่ให้ถูกเนื้อต้องตัวจนกว่าจะมีการสู่ขอจากญาติผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่าย ยิ่งเรื่อเพศยิ่งเป็นเรื่องที่เรียกว่าต้องห้ามพูดถึง เป็นเรื่องของลับ ไม่ควรเอามาเปิดเผย ซึ่งถ้ามองกันตามความเป็นจริง ตามเหตุตามผลแล้ว การที่วัฒนธรรมของไทยแบบดั้งเดิมนั้นไม่ค่อยสมเหตุสมผลกันเท่าใดนัก เพราะอะไรจึงกล่าวเช่นนั้นเราไปดูกัน

               วัฒนธรรมไทยแบบเก่าก็เป็นวัฒนธรรมที่ดี และควรค่าแก่การศึกษาเพื่อนำมาใช้ นำมาปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัย แต่ไม่ควรที่จะยึดติดกับค่านิยมแบบเดิมๆจนเกินไป เพราะถ้าหากยังยึดติด โดยเฉพาะพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี คนสมัยนั้นยังคงเป็นสมัยที่วัฒนธรรมของไทยเราอยู่ในยุคเกษตรกรรม ไม่มีสิ่งยั่วยุต่าง มีแต่คนที่จิตใจดีงาม ทำบุญทำทาน ซึ่งมันต่างจากยุคปัจจุบันนี้มาก ในยุคปัจจุบันนั้นไปถามเด็กบางคนเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปไหม มันยังตอบว่าไม่เชื่อ เชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าไหม มันก็บอกมันไม่สมเหตุสมผล จะมีมนุษย์ที่ไหนเกิดมาแล้วเดินได้ 7 ก้าว มันคงไม่มีจริงหรอก ทุกอย่างอยู่ที่การกระทำของตัวเองทั้งนั้น นี่คือวิธีคิดคร่าวๆของเด็กรุ่นใหม่ กลับมาที่วัฒนธรรมไทยแบบเก่า ถ้าพูดถึงเรื่องเพศนั้นเหมือนเป็นเรื่องต้องห้ามหรือเป็นเรื่องลับไม่ไม่ควรเอามาพูดคุยกัน จึงมีคำถามว่า ทำไม คนสมัยก่อนถึงไม่อยากพูดถึงเรื่องเพศกัน แทนทีจะศึกษามันให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ จะได้จัดการกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ปัญหาการหย่าร้าง ปัญหาการทิ้งเด็กหลังคลอด และปัญหาต่างๆนานาอีกมากมายที่มีต้นเหตุมาจากการศึกษาเรื่องเพศที่คนไทยสมัยเก่ามองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดถึง

               ก็ยังถือว่าเป็นโชคดีของเด็กรุ่นหลังที่สังคมยอมเปิดกว้างและยอมรับการศึกษาเรื่องเพศมากขึ้น ยอมมองข้ามธรรมเนียมเก่าๆของไทยไปบ้าง เช่น เมื่อก่อนยังไม่มีการเดินทางเพื่อข้ามไปเรียนต่างจังหวัดหรือไปเรียนในที่ไกลๆบ้าน เด็กๆจึงอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ตลอดเวลา แต่ปัจจุบันมีการเดินทางออกจากบ้านไปเล่าเรียนในต่างถิ่น ซึ่งแน่นอนว่าวันรุ่นเป็นวัยที่กำลังมีความสนใจเพศตรงข้าม การที่จะคบหากันนั้นจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย และแน่นอนว่าเมื่อเพศหญิงกับเพศชายมาอยู่ด้วยกัน สิ่งหนึ่งที่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ยากเลยคือการมีเพศสัมพันธ์ มันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ หากเราศึกษาเรื่องเพศศึกษาให้เข้าใจ เราจะรู้คำตอบเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ ฉะนั้นการรู้จักรับมือ การรู้จักป้องกันย่อมเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด และอย่างเรารู้ๆกัน การใช้ถุงยางอนามัยในเพศชายนั้นถือว่ามีประสิทธิภาพที่สุด ไม่ว่าจะเป็น ถุงยาง 52 56 58 หรือขนาดๆใดก็แล้วแต่ ควรป้องกันไว้ดีกว่าแก้ไขทีหลังอย่างแน่นอน